Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

ul. Bosacka 42, 47-400 Racibórz
 

e-mail: komendant@raciborz.ka.policja.gov.pl

 

Informacje na temat  stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można uzyskać w Zespole Prezydialnym, nr tel. 47 85 563 21

Metryczka

Data publikacji : 04.09.2020
Data modyfikacji : 04.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Szymański Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Szymański
do góry