Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

         

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu raciborskiego.

     Komendę nadzoruje właściwy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

      Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji jest obiekt Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu przy ulicy Bosackiej 42.

        Zakres działania Komendy stanowią przepisy:

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku.
Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Zarządzenie nr 676 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2008
Data modyfikacji : 01.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP w Raciborzu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wróblewska Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Szymański
do góry